Eli
Heen

Vi kan ikke endre kortene vi får tildelt, kun hvordan vi spiller dem
Eli Heen

Om Eli

Eli har jobbet som allmennlege hos Volvat siden 2018. Hun ble utdannet i Tromsø i 2008, og har siden jobbet som fastlegevikar i Oslo og Bærum. I løpet av 2019 blir hun ferdig med spesialisering i allmennmedisin, som ledd i dette har hun hatt sideutdannelse innen rus og psykiatri, og fokusert på idretts- og barnemedisin.