Camilla Stadheim Hellum

Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
I mitt møte med pasienten er jeg opptatt av å ha en god dialog og lytte slik at jeg forstår pasientens plager. Jeg ønsker å undersøke pasienten grundig og informere om hva jeg finner på undersøkelsen på en god og forståelig måte.

Camilla Hellum er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Hun har jobbet ved flere sykehus siden 2007; blant andre Stavanger Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og de siste åtte årene ved Akershus Universitetssykehus.

Hun undersøker kvinner i alle aldre og med ulike gynekologiske problemstillinger. Hun har mye erfaring med tidlig graviditet og oppfølging i svangerskapet, kvinner med blødningsforstyrrelser, urininkontinens, plager i forbindelse med overgangsalder og celleprøver. Hun gir prevensjonsveiledning og utreder med ultralyd.