Magne Henriksen

Gastroenterologi
Volvat Fredrikstad

Magne Henriksen (født 1958) ble uteksaminert ved Universitetet i Tromsø i 1986. Startet i 1990 å arbeide ved sykehuset i Østfold og har siden arbeidet ved dette sykehuset. Ble godkjent spesialist i indremedisin i 1997 og i gastroenterologi 2001. Han er overlege ved Gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes.

Dr Henriksen har i mange år vært interessert i forskning og har ca 30 publikasjoner, i hovedsak om inflammatoriske tarmsykdommer. Han disputerte ved Universitetet i Oslo i 2008 på en avhandling om inflammatoriske tarmsykdommer.

Dr Henriksen har bred erfaring innen gastroenterologi og har særlig interessert seg for endoskopi og endoskopiske prosedyrer.