Odd Helge Hunderi

Spesialist i indremedisin og nyresykdommer
Volvat Fredrikstad
10-11 % av befolkningen i Norge har tegn på kronisk nyresykdom, økende med økende alder. Ved å oppdage dette tidlig, kan man ta forholdsregler i levesett og i medikamentbruk. Da kan en ugunstig utvikling bremses eller stoppes.

Odd Helge Hunderi (f. 1951) har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, Ullevål og Rikshospitalet. Spesialist i indremedisin og nyresykdommer fra 1985. Arbeidet som overlege ved Sykehuset Østfold fra 1989, de siste årene som avdelingssjef for Nyremedisinsk avdeling.

Han har vært med på å bygge opp omsorgen for pasienter med kronisk nyresykdom i Østfold. Skrevet flere artikler om nyremedisinske emner.
Hunderi har en bred klinisk erfaring, med hovedvekt på sykdommer i nyrene og vanskelig blodtrykkproblematikk. De fleste sykdommer vil kunne påvirke nyrene, og det er derfor viktig med en generell, indremedisinsk tilnærming.

Aktuelle problemstillinger:

 • Blod i urinen
 • Eggehvite i urinen
 • Hyppige urinveisinfeksjoner
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Utredning av høyt blodtrykk
 • Tilrettelegging for moderne blodtrykksbehandling
 • Generell indremedisinsk undersøkelse
 • Vurdering av sykdommer med potensiale for nyreskade, som sukkersyke, forskjellige immunologiske sykdommer, giktsykdommer.
 • Vurdering av hjertefunksjon med belastnings-EKG

Følgende undersøkelser kan gjøres:

 • Generell klinisk undersøkelse
 • Mikroskopi av urinen
 • 24-timers blodtrykks-registrering
 • Ultralyd av nyrer og urinveier
 • Belastnings-EKG