Jugoslav Ivanovic

Nevrokirurg
Volvat Majorstuen

Dr. Jugo Ivanovic er spesialist i nevrokirurgi siden 2012. Han gikk videregående skole i Gøteborg og ble uteksaminert som lege i 2003 ved Charles University i Praha.

Han jobbet ved Sykehuset i Østfold Fredrikstad som turnuslege i 2004-2005 og som lege i spesialisering ved nevrologisk avdeling i 2005-2006. Siden 2006 jobber han ved nevrokirurgisk avdeling OUS, Rikshospitalet.

Foruten kirurgi i nakke og rygg, utfører han en rekke andre kirurgiske inngrep på hjernen. Han har gjennomgått formell spesialistutdanning og er aktiv innen epilepsikirurgi for kirurgi for bevegelsesforstyrrelser.
I 2016 hospiterte han ved Cleveland Clinic, Ohio, USA.

Hans interesseområde er innføring av nye behandlingsmodaliteter i nevrokirurgi.

Han holder på med doktorgrad ved Universitetet i Oslo.