Lars Kølving
Jensen

Om Lars Kølving

Dr Lars Kølving Jensen har studert ved Københavns Universitetet og har jobbet som fastlege siden 2006. Han er spesialist i allmennmedisin siden 2013.

I alle år som lege har han jobbet parallelt også ved legevakt og sykehjem og fra 2016 har han også vært ansatt som lektor ved Universitetet i Oslo. Han har en bred klinisk erfaring.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.