Gjertrud Kalgraff

Psykologstilling
Volvat Åsane

Psykolog Gjertrud Synnøve Kalgraff har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner og med forskjellige problemstillinger. Hun har erfaring med behandling av angst, depresjon, fødselsdepresjon, søvnvansker, utbrenthet, traumer, relasjonelle vansker, samlivsbrudd, livskriser, rusproblemer, lav selvfølelse/ lavt selvbilde.

Hun kan også møte de som har behov for å jobbe med selvutvikling, selvrealisering og selvomsorg. Hun har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Hun holder på å fullføre spesialiteten i psykoterapi. Hun har en videreutdannelse i relasjonell psykoterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og videreutdanning i kognitiv terapi og EMDR (traumebehandling). For øvrig har hun en rekke kurs innen mindfulness og er opptatt av å integrere dette i klinisk praksis.