Ole Christian Kleven

Gastrokirurg
Volvat Hamar

Ole Christian ble ferdig med legestudiet ved universitetet i Oslo i 2004.

Etter turnus ved Ålesund sykehus fikk han autorisasjon som lege i 2005.

Han jobbet så en periode på Skadeseksjonen på Oslo legevakt før han startet på Sykehuset Innlandet Lillehammer i 2006. Her jobbet han som lege i spesialisering (LIS) på kirurgisk avdeling fram til 2012 da han jobbet som LIS ved Oslo Universitetssykehus (Ullevål og Rikshospitalet).

Fra 2014 har han jobbet som Overlege ved SI Lillehammer unntatt en periode våren 2015 da han jobbet som LIS ved karkirurgisk avdeling SI Hamar.

Fikk autorisasjon med spesialitet i generell kirurgi og spesialitet i gastroenterologisk kirurgi i 2016.

Fra januar 2020 har vi knyttet til oss Ole Christian Kleven og hans kompetanse til Volvat Hamar.

Han kan tilby vurderinger, utredninger og behandling av plager i mage – tarm, inkludert hemoroide problematikk.