Anna Krømcke

Spesialist i psykiatri. Spesialist i rus og avhengighetsmedisin
Volvat Hamar
Behandlingsområder: Vurderinger, utredninger og behandling via konsultasjoner / samtaleterapi / kognitiv terapi evt. kombinert med medisinering

Anna Krømcke ble utdannet som lege i sitt fødeland Kirgisistan i 1993 hvor hun deretter jobbet flere år som endokrinolog. Hun fikk autorisasjon som lege i Norge i 2004.

I 2008 fikk hun norsk spesialistgodkjenning i psykiatri og fra 2015 har hun også blitt spesialist i rus og avhengighetsmedisin.

Fra 2002 har hun jobbet ved Sykehuset Innlandet HF. Hun jobbet bl.a. som overlege i 2 år på akutt psykiatrisk avdeling og 8 år som overlege på avdeling for avgiftning på Sanderud.

Fra august 2020 har vi knyttet til oss Anna Krømcke og hennes kompetanse til Volvat Hamar.

Som psykiater kan Anna Krømcke ta imot klienter med alle typer psykiske plager / lidelser og rus /avhengighetsproblemer.