Hilde Ludvigsen

Psykolog
Volvat Lillehammer
Jeg er opptatt av å fokusere på mennesker sine ressurser, stressmestring, og håndtering av livsbelastninger

Hilde Ludvigsen var ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Århus i 2014, og utdanner seg til spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Hun har erfaring med kognitiv terapi og EMDR som brukes i behandling av angstlidelser, depresjon, traumer m.m.

Hilde er ved siden av Volvat Lillehammer også ansatt i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Hun har erfaring å jobbe med både barn, ungdom og voksne, og har interesse for spiseforstyrrelser, traumer, angst og depresjon.