Gunn Iren
Meling

Om Gunn Iren

Gunn Iren Meling er spesialist i urologi og kirurgi, og har lang klinisk erfaring i utredning og behandling av urologiske tilstander. Hun har arbeidet som overlege i urologi ved flere universitetssykehus (OUS, Ahus og SUS) og har vært lærer for medisin- og sykepleierutdanningen ved Ahus.

Gunn Iren Meling har doktorgrad innen kreft og genfeil, og er opptatt av å oppdage kreft så tidlig som mulig. Hun er også opptatt av en trygg og sikker oppfølging av pasientene i etterkant av behandlingen, samt av hva urologer kan bidra med i oppfølgingen av bekkensmerter eller gjentatte infeksjoner i urinveiene.

Gunn Iren er forfatter og medforfatter av 48 internasjonale fagpublikasjoner og har et brennende engasjement for faget:

Gunn Irens arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.