Gunn Iren
Meling

Om Gunn Iren

Gunn Iren Meling er spesialist i urologi og kirurgi, og har lang klinisk erfaring i utredning og behandling av urologiske tilstander. Hun har arbeidet som overlege i urologi ved flere universitetssykehus (OUS, Ahus og SUS) og har vært lærer for medisin- og sykepleierutdanningen ved Ahus.

Gunn Iren Meling har doktorgrad innen kreft og genfeil, og er opptatt av å oppdage kreft så tidlig som mulig. Hun er også opptatt av en trygg og sikker oppfølging av pasientene i etterkant av behandlingen, samt av hva urologer kan bidra med i oppfølgingen av bekkensmerter eller gjentatte infeksjoner i urinveiene.

Gunn Iren er forfatter og medforfatter av 48 internasjonale fagpublikasjoner og har et brennende engasjement for faget:

Gunn Irens arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester