Cecilie Meyer

Psykologspesialist
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Traumer, angstlidelser, depresjon, stress/utbrenthet, selvusikkerhet/lav selvfølelse, alkohol/medikament og rusproblemer, spiseforstyrrelser, sinne/aggresjon, veteranhelse, livskriser, sorg, personlighetsvansker, relasjonelle vansker, parbehandling

Cecilie Meyer er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har over 15 års erfaring fra behandlingsarbeid innen rusbehandlingsfeltet (TSB) og offentlig psykisk helsevern.

Cecilie har variert og bred erfaring fra døgnbehandling og poliklinisk behandling av lettere psykiske lidelser, sorg og kriser, alkohol, medikament og rusavhengighet til behandling av mer alvorlige psykiske lidelser som bipolar lidelse og psykoselidelser.

Hun tilbyr psykologisk rådgivning, korttids-/langtidsterapi og behandling av spiseforstyrrelser i samarbeid med våre ernæringsfysiologer.