Marianne
Møretrø

Om Marianne

Marianne Møretrø er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo og har en doktorgrad i nevrovitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Hun har spesialisering i klinisk nevropsykologi, og har forsket på PC-basert arbeidsminnetrening hos pasienter med "mild kognitiv svikt" (Mild Cognitive Impairment/MCI). Gjennom sin tidligere erfaring ved Sørlandet sykehus, Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader og nåværende stilling ved Spesialistlege AS, har hun ervervet kunnskap og erfaring fra nevropsykologiske utredninger av pasienter i ulike faser av livsløpet.

Hun har også hatt oppdrag for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sakkyndighetsarbeid ved NAV, for forsikringsselskaper og Kontoret for voldsoffererstatning. Marianne har gjennomført de såkalte «B-kurs og C-kurs» i strafferett og straffeprosess samt rettspsykiatri ved henholdsvis Den rettsmedisinske kommisjonen og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Nevropsykologiske undersøkelser er en type utredning som brukes til å vurdere hvordan hjernen fungerer og hvordan dette kan påvirke en persons atferd og følelser.

På Volvat tilbyr Marianne utredninger av nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD hos både barn og voksne i tett samarbeid med psykiater. Hun utreder også andre typer nevropsykologiske utfordringer som ulike typer oppmerksomhetsproblemer, hukommelsesvansker samt følelsesmessige og personlighetsmessige problemer som kan skyldes hjerneskader eller -sykdommer. Hun tilbyr også sakkyndige vurderinger.

Marianne er opptatt av å gi informasjon som er basert på pålitelige kilder og oppdatert til pasientene sine, og bistå med hjelp som er tilpasset individuelle behov.

Mariannes arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.