Halvor Næss

Nevrolog
Volvat Laguneparken
Behandlingsområder: Hodepine, hjerneslag, Parkinsons sykdom, epilepsi, generell nevrologi. Ultralyd av halspulsårer.

Halvor Næss er spesialist i nevrologi og indremedisin. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. Dr. med. i 2004 (Hjerneslag hos unge). Professor 2 ved Universitetet i Bergen. Overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Halvor Næss har hatt konsulentstilling ved Volvat Laguneparken siden 2001.