Evelina Elvira
Ødegaard

Om Evelina Elvira

Evelina ble ferdig utdannet psykolog ved Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim i 2006. Hun har erfaring fra arbeid i psykisk helsevern barn og ungdom og fra terapi med voksne. Hun har erfaring både innen offentlig psykisk helsevern og fra privat helsetjeneste. Fra både poliklinisk behandling og fra døgnbehandling.

Innenfor voksen psykisk helse har hun spesielt god erfaring med tidsavgrenset kognitiv terapi for personer med lettere til moderate angst- eller depresjonslidelser, og med arbeidsfokusert kognitiv terapi. Evelina har gått Norsk Kognitiv forenings toårige videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer (2019-2021) og følger Norsk Psykologforenings spesialistutdanning.

Evelina tilbyr kognitiv Individualterapi for voksne innen et bredt spekter av lettere psykiske plager, depresjonssymptomer, utmattelsesproblematikk, søvnproblemer og forskjellige former av angstlidelser. Hvis du for eksempel sliter med mye grubling, negative tanker, engstelse, søvnproblemer, helseangst, sosial angst, panikkangst eller spesifikke fobier; ta kontakt.

Evelina har tidligere arbeidet mange år innen spesialisthelsetjenesten, med barn med omfattende lidelsestrykk og sammensatt problematikk. Herunder barn med nevroutviklingsforstyrrelser og relasjonstrauma i kombinasjon eller sammen med andre psykiske lidelser. Med seg fra psykisk helsevern barn og unge har hun fokus på mestring og ressurser så vel som relasjons- og emosjonsperspektiver.

Evelina er en dedikert og lydhør terapeut, som sammen med deg arbeider for å gi deg økt egenmestring av symptomer og livssituasjoner i tråd med dine valgte terapimål. Planen for terapiforløpet setter dere sammen i oppstartsfase av terapien. Det er mulig å avtale både korte og lange behandlings forløp.

Evelina Elviras arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.