Øyvind Ohnstad

Psykiater
Volvat Drammen

Øyvind Ohnstad er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet mer enn 8 år som spesialist i psykiatri ved allmennpsykiatriske poliklinikker i Oslo og Bærum.

Han har i tillegg arbeidet flere år i allmennpraksis og ved i døgnavdelinger for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Dette har gitt ham meget bred erfaring med behandling av psykiske plager hos voksne.

Dr Ohnstad vektlegger god utredning, en helhetlig tilnærming i tråd med faglige retningslinjer samt tett samarbeid med pasientene. Han bruker både kognitive og psykodynamiske behandlingsteknikker og har videreutdannelse i psykoanalytisk psykoterapi.

Han er ekstra interessert i legemidler, men unngår likevel at medisiner tar for stor plass i behandlingen.

Dr Ohnstad tar for tiden dessverre ikke pasienter med ADHD.