Eivind Kaare Osnes

Volvat Majorstuen, Volvat Laguneparken, Volvat Ulriksdal

Dr Eivind K. Osnes var ferdig utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2000, og har en doktorgrad i ortopedi fra Universitetet i Oslo fra 2004.

Eivind sin kliniske karriere har vært innen kirurgiske fag. Etter fullført turnustjeneste og verneplikt arbeidet han ved to sykehus i Oslo innen ortopedi, og ved sykehusene i Molde og Ålesund innen generell kirurgi.

I 2010 returnerte han til Oslo og spesialiserte seg i kirurgi på blodårer (karkirurgi) ved Oslo universitetssykehus. Han har vært med å implementere poliklinisk behandling av åreknuter ved Oslo universitetssykehus, og som overlege har han hatt et spesialfelt innen høyspesialisert undersøkelse og behandling av sykdom i det dype venøse systemet ved Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi (NOVI, Oslo universitetssykehus).

I tillegg til moderne og høyspesialisert behandling av karkirurgiske tilstander i Norge, har Eivind bidratt til å tilby behandling der behandlingstilbudet ikke er så godt som i vårt eget land. Han har hatt stor glede av å være med å yte medisinsk og kirurgisk hjelp til trengende ved gjentatte turer til flere land i ulike verdensdeler.

Siden 2018 har Eivind vært tilknyttet Volvat i Bergen der han tilbyr vurdering og behandling av venesykdom, med vekt på behandling av åreknuter.