Anita Puhr

Nevropsykolog
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Nevropsykologisk undersøkelse, utredning av vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, eller andre kognitive utfordringer etter sykdom i hjernen (for eksempel demens, hjerneslag, hjernesvulst, multippel sklerose, m.m.), skader påført hjernen utenfra (ulykker, slag mot hodet, m.m.), eller medfødte tilstander

Psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi. Jobber en dag i uka ved Volvat medisinske senter, avd Majorstua,i tillegg til å være doktorgradsstipendiat ved Rikshospitalet.

Anita har tidligere jobbet ved Barneavdeling for nevrofag ved Rikshospitalet, Nevroteamet ved tidligere NAV Senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA), samt Avdeling for hjerneskader (HS2, slagenheten og KReSS Drøbak (Kognitiv Rehabiliteringsenhet)), Sunnaas sykehus HF.

Hun har erfaring med et bredt spekter av nevrologiske tilstander, både hos barn og voksne. Er opptatt av hva en skade/dysfunksjon i hjernen vil kunne ha å si for personen i praksis, både privat og i arbeid/utdanning, og hvordan man kan tilrettelegge for å oppnå optimal fungering.

Publikasjoner

Puhr, A., Fossum, B., Hansen, B. & Thorsen, A.T. Tilbakeføring til arbeid etter ervervet hjerneskade. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 774-779

Submitted

Self-reported Executive Dysfunction, Fatigue, and Psychological and Emotional Symptoms, in Physically Well-Functioning Long-Term Survivors of Pediatric Brain Tumor