Stian Balnagown Ross

Kardiolog
Volvat Moss

Stian Ross er utdannet ved Umeå universitet, Sverige. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer med bred kardiologisk erfaring. Han har tidligere vært ansatt ved Sykehuset Østfold og St. Olavs hospital. For tiden ansatt på kardiologisk avdeling, Rikshospitalet i en stilling som kombinerer forskning og klinisk arbeid.

Han utreder og behandler voksne med hjerterelaterte symptomer, samt oppfølging av pasienter med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, hjertesvikt, høyt blodtrykk, hjerteopererte eller hjerterytmeforstyrrelser.

Stian utfører ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) og ultralyd av hovedpulsåre. Tolkning av EKG og rytmeregistreringer, samt 24t-BT målinger. Belastningstest på ergometersykkel.