Qussay Shather

Volvat Fredrikstad

Qussay Shather er øre-nese- hals spesialist og har praktisert som lege siden 1993. Han er utdannet ØNH spesialist ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Shather har tidligere jobbet som overlege på ØNH-avdelingen ved Universitetssykehuset i Stavanger. I 2012 flyttet han til Østfold og startet på ØNH-avdelingen på Sykehuset Østfold. Han jobber i dag som overlege på ØNH- avdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes.

Shather konsulterer alle typer øre-nese-halssykdommer og lidelser. Han har bred erfaring innen nese- og bihule kirurgi, og har kompetanse innen søvnutredning/søvnapne/snorking.

Shather tilbyr også konsultasjon på engelsk og arabisk ved behov.