Ole Helmer Sjo

Gastrokirurg
Volvat Fredrikstad

Ole Helmer Sjo er utdannet ved Universität Ulm i Tyskland med embetseksamen i 1988. Han startet sin kirurgiske utdannelse ved Sykehuset Østfold Fredrikstad i 1990, og ble spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi i henholdsvis 1998 og 2001. Han spesialiserte seg ved Aker Universitetssykehus i perioden 1998 – 2001, og arbeidet som overlege ved Sykehuset Østfold Moss (2001 – 2004), Aker Universitetssykehus (2004 – 2012, avdelingsleder 2011-12) og Oslo universitetssykehus Ullevål (2012 – p.t.). I tillegg har han arbeidet som korttids vikar ved en rekke norske sykehus (Kristiansand, Skien, Lillehammer, Ålesund, Bodø og Harstad).

Han tok doktorgraden i 2012 med tykktarmskreft som tema, og har siden spesialisert seg på kikkhullskirurgi (laparoskopi) for de fleste operasjonstyper i bukhulen, inklusiv behandling av alle typer brokk i bukveggen etc. I 2015 startet han «LapcoNor», et regionalt utdanningsprogram i laparoskopisk behandling av tykk- og endetarmskreft sammen med kolleger fra alle helseforetakene i Helse Sør Øst. Dette prosjektet er nå nasjonalt, og har som målsetning å standardisere både opplæring og utførelse av avansert kikkhullskirurgi for å optimalisere kvaliteten på behandlingen. Han både deltar og foreleser på regionale, nasjonale og internasjonale kurs og konferanser.

I 2012 ble Ole styremedlem i Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK), som er en fagmedisinsk forening under Legeforeningen. Fra 2015 har han fungert som styrets leder. Her initierte han i etablering av Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi (NFKK) i 2016, hvor han også satt i styret frem til i år. I tillegg har han som leder av NFGK initiert etablering av Norsk Forening for Akutt og Traumekirurgi (navn ikke endelig bestemt) høsten 2019.

Ole har lang og bred erfaring i konvensjonell åpen kirurgi, men har de senere årene engasjert seg mest i mini invasiv («minst mulig traumatisk behandling») behandling av gastroenterologiske sykdommer. Han har også mer enn 10 års erfaring med TEM (Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi) behandling av polypper/svulster i endetarmen. Fra 2018 har han utført robot kirurgisk behandling av diverse sykdommer med hovedvekt på tykk- og endetarmskreft. Ved Volvat i Fredrikstad tilbyr han pr i dag gastroskopi (undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm, samt koloskopi (undersøkelse av tykk- og endetarm).