Asbjørn Sorteberg

Spesialist i ortopedisk kirurgi
Volvat Fredrikstad

Asbjørn Sorteberg er konsulent ved Volvat Fredrikstad. Han studerte medisin ved Universitetet i Tromsø, og har jobbet med Ortopedisk kirurgi siden 2001. Sorteberg har drevet mest med ortopedisk traumebehandling, dvs brudd og skadekirurgi, og idrettsmedisin.

Hans spesialfelt er knekirurgi med hovedfokus på kikkhullskirurgi, men han har erfaring innenfor hele det ortopediske fagområdet, og da spesielt idrettsskader.

Sorteberg har jobbet som overlege ved Sykehuset Østfold siden 2005. Siden 2018 har han vært avdelingssjef ved Ortopedisk avdeling. Han har vært tilknyttet flere idrettslag som medisinsk konsulent, og var bl.a klubblege for Fredrikstad fotballklubb i perioden 2004 – 2012.

De siste årene har han vært konsulent for det medisinske apparatet i Fredrikstad håndballklubb og Sarpsborg 08.