Eivind Andreas Warberg

Volvat Fredrikstad

Eivind Warberg ble utdannet som lege fra det medisinske fakultetet i København i 2005. Han har jobbet i Norge siden 2008 og ble spesialist i generell kirurgi i 2015 og i gastroenterologisk kirurgi i 2016.

I tillegg til å ha jobbet i Norge har han også jobbet på kirurgisk avdeling i Tórshavn på Færøyene og på gastrokirurgisk avd. på Rigshospitalet i København.

I Norge har han jobbet i Fredrikstad og på Oslo Universitetssykehus Ullevål og Rikshospitalet. Han jobber i dag som overlege ved Sykehuset Østfold Kalnes og Moss.

Han har en bred erfaring innenfor laparoskopisk kirurgi (kikkehullskirurgi)- både innen brokk kirurgi, gallekirurgi, kolorektalkirurgi og bariatrisk kirurgi.

Eivind deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale fagkongresser innen det gastrokirurgiske området for å holde seg faglig oppdatert.

Han er engasjert i standardisert opplæring i laparoskopisk kirurgi og har også stort fokus på og interesse for den perioperative behandlingen for å bedre rekonvalesensen etter kirurgi.

Han er medlem i Den norske legeforening, Norsk kirurgisk forening og Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi.