Thomas Westnes

Allmennlegespesialist
Volvat Fredrikstad
Behandlingsområder: Alle allmennmedisinske problemstillinger, både barn og voksne
Anser at viktigheten av felles forståelse av sykdom og felles mål er grunnleggende for et godt resultat

Thomas Westnes er Allmennspesialist med fokus på samarbeid med pasienten og imøtekomme pasientens behov for oppfølging og informasjon.

Han er tidligere utdannet sykepleier og deretter ferdig utdannet lege ved Martin, Jessenius faculty of medicine, Bratislava 2010.

Thomas har erfaringer fra medisinske sengeposter, helsehus og fastlege virksomhet i Østfold de siste årene.