Mark Züchner

Kirurg
Volvat Majorstuen

Dr. Mark Züchner er spesialist i nevrokirurgi. Han var ferdig utdannet lege i 2000.

Han har tidligere jobbet ved Universitetsklinikken i Heidelberg, Brüderkrankenhaus Trier, Akamedisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz. Ved siden av jobben på Volvat Medisinske senter jobber han som overlege på nevrokir. avd OUS, Rikshospitalet.

Dr. Züchners hovedvirksomhet er kirurgi på nervesystemet og hele ryggsøylen med fokus på minimale invasive operasjonsteknikker.

Han har forsket på ryggmargsskader, og har en pågående doktorgradprosjekt ved det medisinske fakultet UiO.

Publikasjoner: Journal of neurotrauma 20, s.543-558, 2003
Antall publikasjoner i internasjonale tidskrifter: 15