Forstoppelse

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har tilfeldige besvær med treig mange og trenger bedømming og medisinske råd (fra 3 år).

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du har helt stopp i magen med smerte og oppkast.

Les mer om forstoppelse

Mer informasjon om forstoppelse finner du på helsenorge.no.