Stress / utmattelse

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har behov for råd og veiledning i forhold til å mestre stress og utmattelse. Tegn på stress kan være at du slutter å se glede over ting du normalt setter pris på. Det kan også merkes fysisk med for eksempel kvalme, hodepine, muskelspenninger, dårlig konsentrasjon, uro, lite energi eller søvnforandringer.

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du har behov for A eller B preparater (f.eks. vanedannende medisiner, sterke smertestillende eller sovetabletter) eller har behov for sykemelding.