Behandling av allergi

Behandling av allergi

Luftveisallergi kan være et stort problem for mange. Bruker du kun allergitabletter eller til tider kortisonsprøyter når allergien er ekstra vanskelig? Volvat har et tilbud der det utredes mer spesifikt hva slags type allergi du har og skreddersyr deretter et vaksinasjonsprogram ut i fra ditt behov.

Forberedelser til undersøkelser:

Du skal ta dine medisiner som vanlig, unntatt allergitabletter i en uke før møtet. For å få best resultat på den første delen av utredningen (prikktest) unngå kortisonsprøyte i minst fire uker og kortison tabletter i minst to uker før møtet.

Slik foregår det:

Første konsultasjon blir et møte på ca 45 minutter med enkle undersøkelser av lungefunksjon ved en blåsetest, prikktest på huden og blodprøve ved behov. Du vil møte lege og sykepleier med lang erfaring innen allergiplager, spesielt fra luftveiene.

Dersom det viser seg at det er riktig for deg å vaksineres, setter vi opp kontrolltime for å starte vaksinasjon. Generelt startes allergivaksiner utenom pollensesong, og har ofte oppstart fra høsten. For å få en plass i årets vaksinasjons program ta kontakt for et møte allerede nå.

Volvat kan tilby to former for vaksiner. Sprøytevaksiner som gis på klinikk med hjelp av sykepleier, eller behandlinger som man kan gjøre selv i hjemmet. Hjemmebehandlingen må startes på klinikk, for å se at man tåler vaksinen. Vaksinasjon kan tilbys fra 5 års alder og foregår normalt i tre år.

For mange kan et vaksineprogram bli en rimeligere løsning enn å bruke lindrende medisiner gjennom mange år. For de aller fleste vil allergivaksinasjon resultere i mindre plager og for mange kan det resultere i å bli helt symptomfri. Allergiplager er veldig individuelle. Ta kontakt med vårt kundesenter for å finne ut av veien videre.

Allergier kan ha en tendens til å gå fra å være allergi mot en ting til å bli allergi mot flere ting, og eventuelt å utvikle seg til å bli astma. Det er derfor viktig å starte behandling av selve allergien, ikke bare lindre allergiplagene. Har du matallergi har vi også tilbud for utredning. Ta i så fall kontakt med vårt kundesenter så hjelper de deg videre.

Første konsultasjon pris er ca 2,220kr.

Tidsbruk: 45 min 

Kontrolltime (med oppstart av allergivaksiner) pris ca 1,000kr.

Tidsbruk: Etter behov men minimum 15 min

Inkludert ved besøket:

Samtale om allergiplager, undersøkelse med prikktest på armen for å se etter allergiske reaksjoner, blåseprøve for å undersøke astmatiske tendenser. Vurderer nye medisiner eller bestiller allergivaksinasjon for å behandle selve allergien. Man treffer både lege og sykepleier.

Allergitest med prikktest på armen:

Dråper med allergener dryppes på armen og prikkes ned i huden. Etter 15 min kan man se hva det er man reagerer på. Vi tester for Bjørk, gress, burot, or (trepollen), hassel (trepollen), muggsopp, husstøvmidd, hest, hund, katt, kanin. I tillegg kan vi teste noen matvarer: Egg, hvetemel, melk, torsk, reke, hasselnøtt, peanøtt, mandel, soyabønne. Disse kan vi IKKE vaksinere mot. Matallergier kan utredes ved Volvat sin gastroavdeling.