Molemax foto-scanning av føflekker

Ved å gjennomføre en føflekkundersøkelse med vår nye MoleMax-maskin, får du tatt digitale bilder av hele kroppen og nærbilder av enkelte suspekte føflekker.

Undersøkelsen tilbys ved Volvat i Oslo/Majorstuen.

Denne nye metoden gir en god dokumentasjon, slik at legen vil kunne danne seg et enda bedre grunnlag for å vurdere om du har føflekker som bør fjernes, eller observeres over tid.

  • Bildene lagres slik at legen kan sammenligne nye og gamle bilder ved neste føflekksjekk
  • Bildene vises på en stor skjerm, og kan derved studeres svært nøye


Alle som har føflekker og som ønsker å sjekke disse kan bestille MoleMax.   

Undersøkelsen anbefales spesielt for deg:

  • med mange føflekker og lys hud
  • med en eller flere familiemedlemmer som har hatt føflekkreft og
  • som tidligere har hatt føflekkreft

Du undeøkes først hos hudlege som beslutter omfanget av MoleMax-undersøkelsen og gir informasjon om videre forløp. 
MoleMax-undersøkelsen gjennomføres deretter av sykepleier.

Ønsker du å bestille?

Ta kontakt med medisinsk avdeling på tlf: 22 95 76 21

Undersøkelsentar ca 60 minutter.