Priser Nimi: Legespesialist i fysikalsk medisin Oslo

Lokasjon

Nimi: Legespesialist i fysikalsk medisin

Legespesialist i fysikalsk medisin, 30 minutter1 700,-
Konsultasjon1 650,-
Hygienetillegg50,-
Totalt1 700,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Legespesialist i fysikalsk medisin, 30 minutter1 650,-
Konsultasjon1 650,-
Totalt1 650,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet