Våre behandlere

Våre behandlere

Elise Holtan Openshaw

Elise Holtan Openshaw var ferdig utdannet sykepleier våren 2015.

Hun har arbeidet som sykepleier ved Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge. I dag arbeider hun som laser / kosmetisk sykepleier ved Volvat Medisinske Senter avd. Tromsø. I tillegg til dette arbeider hun også som sykepleier ved vår Recovery avd.  Elise utfører behandlinger som gjøres med Candela Gentle Max Pro laseren – hårfjerning, karfjerning, pigmentfjerning, neglesopp, aktiv akne og vorter.

Ayman Zakaria 

Overlege Ayman Zakaria har 24 års erfaring som plastikkirurg. Han fikk sin grunnutdannelse fra Nice i Frankrike.

Han grunnla Colosseumklinikken i Stavanger og arbeidet der som ansvarlig plastikkirurg og leder i en årrekke. Klinikken ble senere en av klinikkene i Teres Medical Group.

Ayman Zakaria har stor og bred erfaring innen bryst- og ansiktskirurgi og estetisk kirurgi generelt samt håndkirurgi.

Dr. Zakaria var formann i Norsk plastikkirurgisk forening fra 2013 til 2015.

Erling Bjordal

Overlege Erling Bjordal ble uteksaminert ved RCSI i Dublin i 1984.

Han ble godkjent som generell kirurgi i 1996 og i årene 1995 -1998 var han ved plastikkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet og ble siden godkjent spesialist i plastisk kirurgi i 2001. Fra 1998 til dags dato er han avdelingsoverlege og fagansvarlig ved plastisk kirurgisk avdeling ved UNN.

Overlege Bjordal kjenner Volvat Tromsø godt; han var med i oppstarten av klinikken (den gang Klinikk Stokkan Tromsø) i 2001 og har i årenes løp tilbudt sine tjenester ved klinikken.

Thomas Sjøberg

Thomas Sjøberg er spesialist i plastikkirurgi inklusiv håndkirurgi. Utdannet i Bergen og Tromsø.

Overlege ved Plastikkirurgisk avdeling på UNN i Tromsø siden 2006. Mastergrad i rekonstruktiv mikrokirugi fra Universidad Autonoma i Barcelona. Tidligere drevet forskning på brannskader, forsker nå på rekonstruktiv brystkirurgi.

Leder av Nordisk Plastikkirurgisk forening, tidligere leder av Norsk Plastikkirurgisk forening.

Niels Christian Stenklev

Spesialist i øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi.

Spesialistutdannelse fra Regionsykehuset i Tromsø og Nordland sentralsykehus. Doktorgrad innen hørsel 2004, Universitetet i Tromsø. Overlege i Øre-nese-halssykdommer ved Regionsykehuset i Tromsø fra 2000. Stenklev har bred erfaring innen øre-nese-halskirurgien, og spesiell kompetanse innenfor ørekirurgi og nese-bihulekirurgi. Bred og variert erfaring med kosmetisk nesekirurgi over den siste tiårsperioden. Han har en rekke internasjonale og nasjonale publikasjoner og presentasjoner.