Personvern (GDPR)

Forside ny web.jpg

Kjære medlem!

Myndighetene har skjerpet krav til informasjon om hvordan vi jobber med personvern og personsensitive data.

Dette betyr blant annet at du som medlem må gi et evt. samtykke dersom du ønsker informasjon fra oss, i form av bl.a. nyhetsbrev.

I tilllegg er det viktig at du som medlem/kunde vet hva slags informasjon vi lagrer i våre systemer og hvordan vi bruker den.

Når du blir Volvat-medlem behøver vi noen personopplysninger om deg. Opplysningene inngår i vårt medlemsregister, og brukes til å følge deg opp som medlem, til å sende deg påminnelser og nødvendig informasjon, følge opp betaling og annen administrasjon av medlemskapet som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Dine helseopplysninger inngår ikke i medlemsregisteret, men behandles i din pasientjournal.

Klikk her for å lese generell info om GDPR og personvern

Benytt skjemaet under til å samtykke i at vi sender deg nyhetsbrev og annen relevant informasjon i fremtiden.

Samtykkeskjema