Helsetelefonen

Snakk med helsepersonell 24 timer i døgnet

 Er du i tvil, ring oss!

Helsetelefonen er en medisinsk rådgivningstelefon der du og hele familien når som helst kan få hjelp og råd av erfarne sykepleiere.

Som medlem i Volvat kan du når som helst ringe Helsetelefonen!

Ofte kan det være vanskelig å vite om du bør oppsøke lege eller ikke. Kanskje barnet ditt også har symptomer du er usikker på?

VIKTIG: Dersom du ønsker å bestille time, få svar på prøver eller har spørsmål av ikke-medisinsk karakter, ber vi deg om å kontakte Volvat direkte.

Telefonnummer: 02401.

Fra utlandet 0047 21492401 

Du kan få:

Medisinske råd om hva man bør gjøre i en gitt situasjon/informasjon om sykdommer og medisinske tilstander.
De fleste medisinske spørsmål handler om usikkerhet, spørsmål du kvier deg for å gå til legen med eller ringe en travelt opptatt legevakt.

De vanligste symptomene folk ringer til Helsetelefonen for er:

  • Mageproblemer
  • Diare
  • Hodepine
  • Sår hals
  • Kvalme/oppkast
  • Brystplager
  • Ryggsmerter
  • Hoste
  • Symtomer hos barn


Under en samtale med Helsetelefonen leder sykepleieren deg gjennom en strukturert rekke av spørsmål som sikrer at sykepleieren kan vurdere de aktuelle symptomene. Sykepleieren gir råd om hva du bør gjøre videre, enten det er å slå deg til ro, behandle selv eller oppsøke lege.

VIKTIG: Helsetelefonen er ingen erstatning for AMK - sentralenes akuttberedskap. Oppstår situasjoner der du trenger lege umiddelbart skal du ringe 113.
 

Klikk her for å gå til innmeldingsskjemaet for medlemskap i Volvat

Klikk her for å gå til Helsetelefonens nettsider