Kvalitet

15.06.2017

Kvalitet kan defineres på mange måter. Definisjonen er avhengig av den enkeltes ståsted og subjektive oppfatning. 
Å bli møtt med respekt og omtanke, i kombinasjon med faglig god behandling vil de fleste av oss oppfatte som god kvalitet.

 

Volvat kvalitet
Du skal oppleve høy kvalitet både på den medisinske behandlingen, på vår personlige service og god tilgjengelighet.

Kvalitet – medisinsk kvalitet og opplevd kvalitet
Høy faglig medisinsk kvalitet er grunnleggende for Volvat og gjennomsyrer vårt arbeid. Vi har kvalitetssystemer, egen kvalitetsorganisasjon og gjennomfører kontinuerlig målinger for å forbedre oss.

Service
Vi organiserer driften med kundens behov i fokus og vi legger vekt på personlige service.

Tilgjenglighet
Vi har åpningstider tilpasset pasienten/kundens behov og er sentralt lokalisert.
Du kommer direkte til spesialist uten henvisning

Supplement til det offentlige helsevesen
Volvat ønsker å være et fullgodt supplement til det offentlige helsevesenet. I mange sammenhenger kan vi tilby mer avanserte metoder og utstyr for diagnoser, behandling eller operasjoner. Du skal ha en positiv opplevelse når du har kontakt med oss.

Hvordan jobber vi?
Noen ganger kan en kvalitetsopplevelse være subjektiv, slik som måten du blir tatt imot på når du kommer til senteret. Men i de fleste sammenhenger er den målbar, og der det er mulig bruker vi konkrete kvalitetsindikatorer i vårt arbeid.

For å sikre at kvaliteten på det vi gjør hele tiden holder de  kravene vi stiller, har vi et omfattende kvalitetssystem som bygger på ISO-9001. Dette er lagt inn i en elektronisk kvalitetshåndbok, og benyttes av alle ansatte. Kirurgisk avdeling  er ISO-sertifisert. Dette er en bekreftelse på at vårt kvalitetsarbeid holder god internasjonal standard.

Vi gjør kontinuerlige målinger for hele tiden å forbedre tjenestene våre. Det skal rapporteres klager og avvik, og forbedringsttiltak skal iverksettes. Vi har etablert et elektronisk system for avvikshåndtering. Vi gjennomfører to kundetilfredshetsundersøkelser per år.

Har du innspill til Volvat?
Volvat jobber kontinuerlig med kvalitet.