Materiellkostnader

15.09.2015

Vær oppmerksom på at det til enkelte konsultasjoner/behandlinger påløper materiellkostnader.