Verdier

15.06.2017

Vi setter først og fremst pasientens behov i fokus, og vårt mål er å ha de mest fornøyde pasientene. Vi har 30 års erfaring med drift av helsetjenester og har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Pasient og kundefokus

Vi glemmer aldri hvem vi først og fremst er til for.

Tillitt

Vi skal bare nå våre mål hvis omverdenen har tillitt til oss.

Respekt og empati

Vårt arbeid skal alltid preges av medfølelse, delaktighet og respekt for individets intregritet.

Nytenkende

Vi vil ha medarbeidere som tar initiativ og ser nye veier for å utvikle og forbedre vår virksomhet.

Samfunnsnyttig

Vi etterstrever varige og utviklende relasjoner til våre oppdragsgivere.

Vi skal fremstå som

  • Tilgjengelige
  • Profesjonelle
  • Nytenkende