Volvat har kjøpt Ulriksdal sykehus i Bergen

12.05.2014

All kirurgisk virksomhet ved Volvat i Bergen vil etter hvert foregå i disse lokalene. Ullriksdal har fra før fokusert sin virksomhet på rygg-/nakkekirurgi og fedmeoperasjoner. Dette tilbudet blir selvsagt videreført, forsterket og supplert med Volvats øvrige portefølje innen kirurgiske inngrep.
Ta kontakt med oss på telefon 55 11 20 00 eller 55 20 90 80 for mer informasjon.

Du kan lese mer om Volvats tilbud innen kirurgi på:

Disse sidene

www.ulriksdalsykehus.no

www.overvektskirurgi.no

Her finner du Volvat avdeling Ulriksdal

Timebestilling på telefon: 55 11 20 00
Eller på disse nettsidene, under Timebestilling til høyre. 
 
Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene. Du skal oppleve høy kvalitet både på den medisinske behandlingen og på vår personlige service. Vi arbeider med gode kvalitetssystemer og kontinuerlige målinger for hele tiden å forbedre våre tjenester.

Våre allmennleger og spesialister utfører forebyggende tjenester, medisinske behandlinger og operasjoner. Vi har legevakt med allmennleger,  laboratorium og apotek  - alt samlet under ett tak. Dette gir kort ventetid og effektiv behandling, når du har behov for det.

Velkommen til Volvat Bergen - Ulriksdal!