Anne Veddeng


Anne Veddeng, f.1972.

Cand. Med. 1998. 4 års trening i Generell Kirurgi. Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer i 2009. MSc i avansert gynekologisk kikkhullskirurgi 2013.

 Jeg har siden 2009 jobbet som Overlege ved seksjon for generell gynekologi ved Kvinneklinikken i Bergen. I tillegg har jeg en bistilling som spesialkonsulent for endoskopi-simulering ved Ferdighetssenteret på HUS.

Ved Kvinneklinikken i Bergen utfører jeg stort sett alle typer kirurgisk behandling av godartede sykdommer i det kvinnelige bekken, innklusiv operasjoner for fremfall, urininkontinens og hysteroskopiske inngrep.

Mer enn 80% av godartede kvinnelige bekkenlidelser kan behandles ved hjelp av kikkhullskirurgi. Sammelignet med åpen kirurgi gir det mindre postoperative smerter, lavere risiko for infeksjoner og færre komplikasjoner både på kort og lang sikt, og redusert sykefravær.

Jeg har jobbet med operativ behandling innen ulike kirurgiske fagfelt siden jeg startet min legespesialisering i 2000. Jeg utviklet etterhvert en brennende interesse for kikkhullskirurgi, noe som førte til at jeg fra 2010-2013 pendlet regelmessig til England og gjennomførte en Master-utdanning i avansert gynekologisk kikkhullskirurgi (University of Surrey, UK).

Jeg har nå lang erfaring med kikkhullskirurgi, fra enkle operasjoner på eggstokker og eggledere, til avanserte kikkhullsoperasjoner som fjerning av livmor, fjerning av muskelknuter i livmorveggen og laparoskopiske  fremfallsoperasjoner og laparoskopisk fjerning av store cyster.

Ved KK har jeg blant annet ansvar for utredning og avansert kirurgisk behandling av kvinner med alvorlig endometriose. I tillegg har jeg opplærings- og utdanningsansvar innen kikkhullskirurgi.

Jeg har god kontakt med det gynekologiske endoskopimiljøet både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har spesiell interesse for pasientsikkerhet og forebygging av komplikasjoner og har vært eksternt styremedlem i Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i 5 år. Nå er jeg styremedlem i Norsk Endoskopiutvalg. 

Forskningsmessig har jeg gjort en studie angående laparoskopisimulering og søker for tiden om å få gjennomføre enda et prosjekt angående laparoskopisk trening og pasientsikkerhet.

“Impact of night shifts on laparoscopic skills and cognitive function among gynecologists.” AOGS,2014.

Jeg har generelt et sterkt fokus på kvalitet og pasienttilfredshet.

Ved Volvat Laguneparken arbeider 5 gynekologer med utredning og medisinsk behandling av kvinnelige bekkensykdommer. Disse gynekologene har stor erfaring i å stille indikasjon og henvise til kirurgiske inngrep. Type inngrep avtales med undertegnede som er operatør, og eventuell tilleggsinformasjon og utredning avtales fortløpende. Det er også lav terskel for telefonkontakt med meg både før og etter at kirurgi er utført. Oppfølgingssamtale avtales ved utskrivelsen.