Ari Bertz: vår spesialist i fot- og ankelkirurgi

24.10.2016

Ari Bertz er spesialist i ortopedisk kirurgi.

Han var ferdig utdannet lege i 1994. Han startet karriere i Norge i 2000, tok turnustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus, og distriktstjeneste på Tysnes kommune. Han jobbet som kommunelege på Tysnes kommune til 2004.

Han startet deretter spesialitetsutdanningen i ortopedisk kirurgi ved ortopedisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, og etter to år flyttet han til Kysthospitalet i Hagavik som en del av spesialiseringsprogram. Han begynte som konstituert overlege fra 2007 og deretter en overlege etter ferdig spesialisering i ortopedisk kirurgi.

Ved Kysthospitalet i Hagavik jobbet han etter spesialiseringen med hoftekirurgi, spesielt hofteprotese kirurgi, da han var interessert i utredning, og kirurgisk behandling av hofteledd sykdommer hos unge pasienter. Han opererte med både sementerte og usementerte proteser, spesiale proteser som (Birmingham Hip Prosthesis BHR), og har stor erfaring ved hofteproteserevisjon etter løsning eller infeksjon.

Siden 2008 har han hatt ansvaret for utviklingen av fot- og ankelkirurgi ved Kysthospitalet i Hagavik, og siden han har vært i en rekke studieopphold, kurs og kongresser både i Norge og Europa, og har bidratt til innføring av nye kirurgiske teknikker, og utvikling av avansert fot- og ankelkirurgi for korreksjon av store deformiteter ved sykehuset. Han har hatt tett samarbeid med Fot- og ankel seksjon ved Oslo Universitetssykehus (Ullevål), og London Foot & Ankle Centre.

I 2012 startet Dr. Bertz samarbeid med Volvat medisinske senter i Bergen, med å etablere Fot- og ankelkirurgi virksomhet, der driver han med vurdering, diagnostikk, og behandling av alle fot- og ankelproblemstillinger.

I 2014 etablerer han Klinikk for fot & ankel kirurgi i samarbeid med Volvat Medisinske Senter i Bergen.

Ari Bertz er spesielt interessert i pasient-lege-kommunikasjon, og har brukt vitenskapelige metoder i pasientopplæring, ved bruk av animasjoner, modeller, og internett.

Dr. Bertz driver med aktiv forskning innen hofte-, fot-, og ankelkirurgi.

Akseptert artikkel i Journal of Skeletal Radiologi 2012:

Validity and Reliability of Preoperative Templating in Total Hip Arthroplasty using a Digital Templating System

Ari Bertz MD; Kari Indrekvam MD, PhD; Mohamed Ahmed MD; Erling Englund PhD; Arkan S Sayed-Noor MD, PhD

Medlem i:

  • Den Norske Legeforening
  • Norsk Ortopedisk Forening
  • Norsk Fot- og Ankel Kirurgisk Forening
  • The European Foot and Ankle Society (EFAS).
  • GRECMIP (Minimal Invasive Foot & Ankle Surgery Society)