Forsikring

19.03.2015

Vi tar i mot pasienter med:

  • Privat forsikring
  • Forsikring gjennom jobben
  • Forsikring gjennom idrettsklubb


Disse kan få time innen 4 dager etter å ha mottatt forespørsel fra forsikringsselskapet. Forsikringsselskap dekker utgifter til konsultasjon, og evt. operasjon.

Slik gjør du:

  • Ta kontakt med din fastlege, og be om å få en henvisning til Volvat Medisinske Senter
  • Ta kontakt deretter med ditt forsikringsselskap og fakse henvisningen.
  • Be forsikringsselskap om å ta kontakt med Volvat for å bestille en time til vurdering.

Dersom du ønsker å få en time raskest mulig, er det ikke nødvendig med kontakt med fastlegen, men du bør beholde kvitteringen på konsultasjonen, og den skal dekkes senere av forsikringsselskapet.