Hallux valgus

19.03.2015

Hallux valgus er en feilstilling av stortåen som skaper smertetilstand, problemer med sko, og gangvansker.

Årsak:
Tilstanden er arvelig i de fleste tilfeller. Bruk trangt skotøy og høye hæler kan forsterke feilstillingen, men er aldri hovedårsaken til utviklingen av feilstillingen.
Ulike fotstillinger (f.eks. tverrplattfot og hulfot) kan disponere for tilstanden.
Det er ikke beinutvekst, men økt feilstilling/aksefeil i den første stråle, som øker vinkelen mellom storetåen og den første ståle.

 Jeg har skjev stortå, og har smerter, hva gjør jeg?
Ta kontakt med en spesialist i fot- & ankelkirurgi før du tar kontakt med fysioterapeut, eller ortopediingeniør(sålespesialist), da er det meget viktig å identifisere årsaken til Hallux Valgus, før man starter med behandlingen. Det er ikke alle som trenger kirurgi, og enkle tiltak kan av og til bremse utviklingen.

Diagnose:
Røntgen undersøkelse er viktig for å identifisere feilstillingen, og evt. hjelpe med planlegging for operasjon. Den bør tas stående, dvs. man skal stå og belaste foten men bilde tas. Derfor er det viktig at man presiserer i henvisningen hva problemet handler om, og hva man ønsker å se på for at bildene skal tas på en riktig måte.

MR er ikke nødvendig.

Man skal ikke bestemme om pasienten egner seg for operasjon eller ikke på basis av røntgen bilder, men det er kun klinisk undersøkelse, og gjennomgang av pasientens plager som styrer hele prosessen.

Behandling:
Kirurgi er ikke det første valget. Behandlingen skal rettes imot årsaken. Har man stramme leggmuskler, plattfot, hulfot, senesvikt, ankel instabilitet, skal disse behandles først.
Såler er ikke første valg som en behandling for Hallux valgus, men er nødvendig dersom man har en feilstilling i bakfoten som utløser Hallux Valgus som for eksempel plattfot. Mange som kan bli verre med såler grunnet trange forhold i sko.
En stor del av plagene kan dempes med å finne de rette sko.

Pasienter som har forsøkt med såler, sko, og andre tiltak uten hjelp, og har fortsatt uttalte plager, og problemer med gangfunksjon egner seg for kirurgi.

Kirurgi:
Se de forskjellig teknikkene som brukes for behandling av Hallux Valgus.
Det er viktig å presisere at det tar lang tid før man klarer å oppnå smertelindring etter operasjon.
Hevelse og ubehag i foten varer minst 6-12 mndr etter operasjon.

se Pasient Guide