Fasciotomi

19.03.2015

Kandidater for operasjon er pasienter som:

  • Har forsøkt med konservativ behandling i 4-6 måneder uten effekt
  • Har betydelige plager som hemmer de daglig

 

En grundig klinisk undersøkelse, og gjennomgang av sykehistorie er nøkkelen til et vellykket resultat.
Det er mange pasienter som har andre legg- og fot "deformiteter" som er årsaken til utvikling av denne tilstanden, og operasjon må være retter mot behandling av disse utløsende årsaker.

Det er flere som har i tillegg til kronisk losjesyndrom:

  • Stram/kort leggmuskler(Gastrocnemius)
  • Kompresjon på nerven på utsiden av leggen like under kne nivå(nervus peroneus communis) som gir brennende og sviende smerter som stråler helt ned til fotryggen, med prikking og elektrisk støt følelse.
  • Rotasjonsfeil i leggen (økt Tibia torsjon) som er medfødt, eller skjer under utviklingen i ungdomsalder.

Operasjonen utføres med artroskopisk/kikkehulls assistanse, dvs. små snitt i leggen, og spalting av losjene utføres under huden med direkte tilsyn for å unngå skade på overfladiske nerver, spesielt på utsiden av leggen.