Undersøkelse av halspulsåren

Undersøkelse av halspulsåren til deg over 50 år

29.11.2017

I alt er ca 80 % av slagtilfellene forårsaket av blodpropp. Ca 20% av slagtilfeller forårsakes av forkalkninger i åreveggen i halspulsårene. Å kunne undersøke blodårene vil derfor kunne avdekke risiko og ikke minst forebygge fare for fremtidig slagtilfeller. Fortykkelse av det indre lag i halspulsåren kan være et faresignal og tidlig behandling kan redusere faren for videre utvikling og senere slagtilfeller.

 

 

Hvem bør la seg undersøke?

Personer over 50 år og som:
Røyker
Har hatt langvarig blodtrykkssykdom
Har sukkersyke
Har høyt kolesterol.
Har familiær disposisjon for hjertekarsykdom

Vi tilbyr ultralydundersøkelse av:
Halspulsårer
Hovedpulsåre
Bekken- og lårpulsårer

Undersøkelsen tar 40 minutter og vi sjekker også ditt kolesterol og blodsukkernivå om det ikke er kjent fra nylige undersøkelser.

Dagens ultralydapparater gir oss mulighet til åv undersøke blodårer med tanke på forkalkninger som kan føre til hjerneslag. Forkalkninger i halspulsårene kan innebære en risiko for hjerneslag. Erfaringsmessig har man da også forkalkninger i kroppens øvrige blodkar, som for eksempel bukpulsåren og pulsårene i bena. Det kan være nyttig å supplere ultralydundersøkelse av halspulsårene med en tilsvarende undersøkelse av hovedpulsåren for å utelukke utposninger. Ved mistanke om nedsatt blodsirkulasjon i bena kan ultralydundersøkelse av bekken- og lårpulsårer anbefales, supplert med ankeltrykkmåling.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen utføres av lege og består i at man med ultralyd fremstiller åreveggen og kan
analysere årenes indre vegg og blodgjennomstrømmingen i åren.

Oppfølging

Hvis det er behov for tilleggsundersøkelser, henviser vi videre til spesialist. Vi tilbyr også
behandling og forebyggende oppfølging der det anbefales. Selv om undersøkelsene viser normale resultater, er ikke dette en garanti mot fremtidig hjertekarsykdom.

For bestilling av undersøkelse, ring 55 11 20 00 eller send forespørsel til kundeservice.bergen@volvat.no