Lungelege ved Volvat Moss

19.10.2017

Stein-Øyvind Jørstad begynner ved Volvat Moss. Han er spesialist i lungesykdommer og har i tillegg god kompetanse i allergologi (utredning og behandling av allergi). Han har 40 års erfaring fra sykehus i Østfold og spesialpraksis i Fredrikstad.

Stein-Øyvind Jørstad

 

Stein-Øyvind Jørstad begynner ved Volvat Moss. Han er spesialist i lungesykdommer og har i tillegg god kompetanse i allergologi (utredning og behandling av allergi). Han har 40 års erfaring fra sykehus i Østfold og spesialpraksis i Fredrikstad. Han starter opp i Moss f.o.m. 18.10.17.

Pasientgrupper:
Astma
KOLS
Allergiske sykdommer/allergiutredning

Symptomer:
Kronisk tungpust(dyspne)
Kronisk hoste
Allergi

Pasientgrupper som IKKE behandles ved Volvat Moss er følgende:
Utredning av tuberkulose
Utredning og oppfølging av kreft
Ikke C-PAP
Ikke søvnapne
Ikke barn under 12år

Behandlinger som tilbys er:
Spirometri
Reversibilitetstest med både Atrovent og Ventoline
Body-box
Diffusjonstest
Evt. rekv. rtg.thorax
Evt. rekv. CT thorax
Serologiske tester i forhold til allergiutredning

Møt opp 30 min. før timen for forundersøkelser.

 

Økningen av kroniske lungesykdommer, som KOLS og astma, er markert. Mindre påaktet er kanskje den store økningen av allergiske sykdommer, som i sykelighet og kostnader er en stor utfordring. Undersøkelser fra Canada har vist at 33 % av de med legediagnostisert astma ikke hadde astma ved god og spesialisert diagnostikk, og altfor mange går rundt med udiagnostisert KOLS. Diagnostikk av både astma og KOLS krever i mange tilfelle spesialkompetanse, og det er dårlig økonomi at såpass mange blir feildiagnostisert. Det er ingen grunn til å tro at tallene er bedre i Norge. 

Det er også økende fokus på obstruktive lidelser innen idrett.  Mange med klinisk «astma» har ikke astma, og mange med astma får ikke diagnostisert astma etter WADAS retningslinjer. Nye retningslinjer for astma, og også KOLS, krever kunnskap og erfaring for å gi rett diagnose og behandlingsopplegg. 

Stadig flere unge og voksne sliter med allergiproblemer, og det er viktig med god diagnostikk og at ledsagende sykdommer som rhinitt og astma blir behandlet rett. Mange med allergisk rhinitt har underdiagnostisert astma og vice versa. Differensieringen til andre hypersensitivitetslidelser og intoleranse er essensielt, og korrekt diagnostikk og behandling av allergi krever lang erfaring og også kompetanse innen nye diagnostiske metoder.

Mange pasienter med kroniske symptomer som hoste og tung pust blir ofte lite påaktet og blir i stor grad gående udiagnostisert og feildiagnostisert gjennom en årrekke. Det er godt dokumentert at det trengs økende spesialistkompetanse innen dette fagfeltet, og Volvat Moss ønsker nå å tilby publikum kompetanse innen disse fagområdene.