Hvordan blir jeg en pasient - trenger jeg henvisning?

02.01.2015

Nei, du trenger ingen henvisning for å komme til en undersøkelse hos oss på Oslo Gastro Senter. Det er derimot en fordel om du tar med aktuelle medisinske journaler eller epikriser om dette foreligger.

Forsikringspasienter
Vi har avtaler med flere forsikringsselskaper. Har du en privat helseforsikring, kan du kontakte ditt forsikringsselskap for mer informasjon.