Seksjon for psykisk helse - Volvat Majorstuen og Nationaltheatret

Til Seksjon psykisk helse ved Volvat kan du komme uten henvisning fra lege og få time på kort varsel

Vi behandler psykiske lidelser som depresjon, angst, panikklidelse, tvangslidelser/OCD, sosial fobi og andre spesifikke fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, overspising), ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser som tilpasningsforstyrrelser og PTSD, psykoselidelser, alderspsykiatriske tilstander og rus- og andre avhengighetslidelser.

Klikk her for timebestilling

Klikk her for kontaktinfo

I tillegg hjelper vi gjerne i forhold til både hverdagsutfordringer og livskriser samt hvis du har problemer med stress, søvnløshet, lav selvfølelse, sorg, utmattelse og utbrenthet, vanskelige konflikter i nære relasjoner, mobbing, hypersensitivitet o.l.

Vi tilbyr også parterapi, familieterapi, foreldreveiledning og annen pårørendeveiledning og vi hjelper gjerne deg som ønsker å lære mer om hvordan håndtere det som til tider blir overveldende vanskelig, som trenger hjelp til å mestre, finne styrke, lære metoder og bli motivert til å ta ansvar selv, der hvor det er mulig.

Vi i Seksjon psykisk helse på Volvat i Oslo er utdannet, spesialisert og har lang erfaring med å behandle psykiske lidelser, det være seg gjennom samtalebehandling eller medikamentell behandling – eller i kombinasjon.

Vi er opptatt av å drive kunnskapsbasert og holder oss oppdatert på nye evidensbaserte metoder. Vi har spesialister på kognitiv og metakognitiv terapi, inkludert kognitiv atferdsterapi, mindfulness, psykodynamisk terapi individuelt og i gruppe, traumebehandling med bl.a. EMDR, tilknytningsorientert terapi, rus- og avhengighetsbehandling med motiverende intervju (MI) m.m.

Målet er å tilby behandling tilpasset den enkeltes symptomer, vanskeligheter, ressurser og forandringsbehov og vi er spesielt opptatt av å øke den enkeltes egenmestring, gjennom fokus på ressurser og innlæring av nye og bedre tanke-, følelses og handlingsmønstre.

Hvem er vi?

Psykiatere, psykologer, kliniske spesialister i psykologi, som samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut og andre leger ved behov. Vi har bred allmennpsykiatrisk erfaring og vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid til beste for den enkelte. Vi henviser selvsagt videre til riktig sted i det offentlige helsevesenet dersom det vurderes nødvendig.

I tillegg til behandling gjør vi rene utredninger, «second opinions» og spesialistvurderinger.
Vi tilbyr samtaler som gir informasjon om psykiske lidelser, såkalt psykoedukativ tilnærming.

Vi behandler psykiske lidelser som:

  • affektive lidelser; depresjon, dystymi, bipolar lidelse
  • angstlidelser; generalisert angst, panikklidelse, tvangslidelser/OCD, sosial fobi og andre spesifikke fobier
  • spiseforstyrrelser; anoreksi, bulimi, overspising
  • ADHD, ADD
  • personlighetsforstyrrelser
  • traumelidelser; tilpasningsforstyrrelser og PTSD
  • alderspsykiatriske tilstander og
  • avhengighetslidelser; alkohol, annen rus, spilleavhengighet

Flere av oss tar oppdrag innen organisasjonsutvikling og lederveiledning (coaching).

Velkommen til seksjon for psykisk helse ved Volvat Oslo/Majorstuen!

Klikk her for timebestilling

Klikk her for kontaktinfo