Arbeidsmedisin

Volvat har lege med spesialitet i arbeidsmedisin. Denne kompetansen brukes særskilt til rådgivning innen forhold som angår helse og arbeid.


Arbeidsmedisin tilbys i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Moss.

Arbeidsmedisineren deltar i møter og samtaler ute i bedriften, gir veiledning og rådgivning pr telefon, og tar i mot ledere og ansatte til samtale/ konsultasjon hos Volvat. Oppgavene kan favne bredt innen arbeidsmiljøforhold eller gjelde en enkelt ansatt eller spesiell situasjon (for eksempel i forbindelse med sykefraværsoppfølging, stress, konflikter mm.)

Hovedoppgaver innen arbeidsmedisin er:

  • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader
  • Å fremme helse i arbeidslivet
  • Å yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Nationaltheatret
  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Fredrikstad
  • Volvat Bergen - Laguneparken
  • Volvat Moss