Attester

Ulike yrkesgrupper trenger ulike attester for å kunne dokumentere sin helse.


Hvis du fyller kravene, får du attesten med deg. I tillegg til den kliniske undersøkelsen vil det bli tatt prøver, avhengig av din alder, yrke og helsetilstand.

Volvat har leger med sertifisering for å kunne utføre disse attestene:

 • Offshoreattest:
  • Alle som skal oppholde seg på en plattform, skal som regel ha offshoreattest. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut om du har god nok helse til den jobben du skal utføre, og at du ikke utgjør en fare for egen og andres helse eller sikkerheten om bord.attest

 • Sjømannsattest:
  • Noen arbeidstagere på skip skal ha sjømannsattest. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut om man har god nok helse til sin jobb, om vedkommende er skikket til sikkerhets– og brovaktsfunksjon, og at vedkommende ikke er til fare for egen eller andres helse og sikkerheten om bord. Undersøkelsen består av klinisk undersøkelse og relevante tester. Attesten godkjennes av flere andre land enn Norge.

 • Dykkerattest:
  • Volvat tilbyr flere typer dykkerattester til deg som er sportsdykker, eller til deg som dykker som en del av ditt yrke.

 • Flyattest (tilbys ikke i Fredrikstad og Bergen)
 • Helseattest i forbindelse med søknad om førerkort.

Det er viktig at du har med ferdig utfylt egenerklæring for aktuelle attest.

Du må gjennomføre en medisinsk undersøkelse hos oss for å se om du innfrir helsekravet for de ulike attestene.

I tillegg til den kliniske undersøkelsen, vil det bli tatt aktuelle prøver, avhengig av din alder, yrke og helsetilstand.

Hvis du fyller kravene, vil du få utstedt attesten. 

Tilbudet og åpningstider kan variere noe fra senter til senter.

Timebestilling

 • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
 • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
 • Bergen: tlf. 55 11 20 00
 • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
 • Hamar: tlf. 62 55 35 50
 • Moss: 69 30 23 00

Tjenesten tilbys ved

 • Volvat Bergen - Laguneparken
 • Volvat Fredrikstad
 • Volvat Hamar
 • Volvat Oslo - Majorstuen
 • Volvat Oslo - Nationaltheatret
 • Volvat Moss