Audiopedagog

En audiopedagog jobber med mennesker som har hyperakusis (lydoverfølsomhet), tinnitus og nedsatt hørsel. Volvat har audiopedagog i Fredrikstad.


Hyperakusis

  • Plages du av lyder? Da kan det hende at du er lydoverfølsom.
  • Utredning foregår hos ØNH-lege og audiograf, som kan behandle tilstanden med lydgenerator der det er nødvendig.

Plages du av tinnitus / øresus?

  • Plagen kan behandles med TRT (Tinnitus Retraining Therapy) og kognitiv atferdsterapi.
  • Utredning foregår hos ØNH-lege og audiograf, som kan behandle tilstanden med lydgenerator der det er nødvendig.

Nedsatt hørsel

  • Hørselstekniske hjelpemidler (vi søker og gir opplæring)
  • Opplæring i bruk av høreapparat og tilbehør til høreapparater
  • Generell hørselsrådgivningAvspenningsøvelser
  • Munnavlesningstrening
  • Lyttetrening (for eksempel etter Cochlea implantat)

Henvisning og HELFO skjema fra din ØNH-lege er nødvending før behandling igangsettes.

Volvat har audiopedagog i Fredrikstad.

Ring Volvat Fredrikstad på tlf. 69 30 23 00 for timebestilling eller mer informasjon.