Hvor mye er du villig til å betale for å ha dine ansatte i helsekø?


 

Bedriftshelsetjeneste er kostbart, men syke medarbeidere er en enda større utgiftspost. Sykemeldinger er tidkrevende og ofte en konsekvens av unødvendig lang ventetid på behandling.

Det er unødvendig
Som bedriftsleder vet du hvor sårbart det er når en medarbeider er borte fra arbeidet i kortere eller lengre perioder. Ofte skyldes dette at arbeidstakeren står i kø for utredning og behandling.

 

Bedriftsavtaler fra kr 4050,-

 

Med Volvat bedrift får du og din bedrift tilgang på allmenne og spesialiserte medisinske tjenester fra 60 spesialister – bare i Fredrikstad, kort ventetid på radiologiske undersøkelser og kirurgiske tjenester. Kortere ventetid på undersøkelse betyr raskere utredninger og reduserte sykemeldingsperioder - ikke desto mindre er det viktig å forebygge. Derfor er vi mye ute hos medlemsbedriftene både med fysioterapeut og spesialister.

Volvat åpnet nytt senter i Moss 2017, med et unikt bedriftstilbud for bedrifter.

 

Vi har i dag ansvar for over 2300 ansatte i Østfold-bedrifter.

Volvat Bedrift er en moderne og fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste.

  • Bedriftsavtaler fra kr 4050,-
  • Grundige helsekontroller med lege
  • Alltid lege ved akutt skade/hendelser
  • Lange åpningstider – en trygghet i arbeidshverdagen
  • Bedriftsavtaler gir ansatte rabatter på Volvat Medisinske Senter AS
  • Fri bruk av rådgivning på mail og telefon
  • Fleksible løsninger tilpasset din bedrift
  • ALT PÅ ET STED

 

Sykefravær smitter. Volvat bedrift jobber tverrfaglig og helhetlig med din bedrift for å forebygge fravær og styrke helsen hos dine ansatte.

Fyll ut skjemaet for mer informasjon!
 
 
Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan!